UpTone JS-2 SE Group Buy initiated

fishoil
SMSL M400 MQA AK4499 USB DAC 夏日大優惠

多謝各位支持小店,未試過SMSL M400 MQA  的朋友,機會來了。

SMSL 推出夏日團購優惠給大家試吓M400 MQA DAC有幾正。

現在,每位註冊新論壇用戶均可享受團體價. 

夏日祭 x 團購優惠價 $5800 / 部
 
Group Buy Add to cart:
https://www.adark.co/collections/s-m-s-l/products/smsl-m400-mqa-ak4499-dacReview:

e.jpg 

PP.jpg 

#Audiophile #SMSL #M400 DAC #MQA #Hong Kong 
 
 
Goldmund 27EVO, Goldmund 29M, Goldmund 21D Mono DAC, Goldmund PH3 Phono, 
Quote 0 0